Gemeenten voegen 1,1 miljard euro toe aan eigen vermogen