Nieuwsbrief Netwerk Ecologische Monitoring nr. 8 (2007)