Medische beslissingen rond het levenseinde nauwelijks van invloed op de levensverwachting

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2007. In 2005 zijn 2 297 personen overleden bij wie sprake was van euthanasie. Dit is 1,7 procent van het totale aantal overledenen in dat jaar. Dit blijkt uit het Sterfgevallenonderzoek 2005 dat het CBS in samenwerking met het VU Medisch Centrum en het Erasmus MC heeft gehouden. In 1990 was het euthanasiepercentage met 1,7 procent even hoog als in 2005. In 1995 en in 2001 werden hogere percentages gemeten, namelijk 2,2 en 2,5 procent. Auteurs: Kees Prins, Ingeborg Deerenberg, Bregje Onwuteaka-Philipsen en Agnes van der Heide