Statistisch Bulletin no. 26

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking, Inkomen en bestedingen.