Oordeel en verwachtingen: papier- en grafische industrie

De Conjunctuurtest van juni 2007 laat een iets minder optimistisch beeld zien in de papier- en grafische industrie. De orderontvangsten zijn in mei licht afgenomen, en de oordelen zijn iets negatiever. Ook voor de komende periode zijn de ondernemers wat pessimistischer in hun verwachtingen dan vorige maand. Het algemene beeld in de branche kan als licht pessimistisch worden omschreven.

Orderontvangsten licht afgenomen, oordelen iets negatiever

De orderontvangsten zijn in mei afgenomen ten opzichte van april, wat voornamelijk op de buitenlandse markt heeft plaatsgevonden. De ondernemers zijn over de orderontvangsten dan ook negatiever gestemd. De index van de orderpositie is gedaald en komt uit op 97,9 (juli 2000=100). Het oordeel over de orderpositie is echter wel licht verbeterd, het oordeel over de voorraad gereed product is onveranderd. De stemming in deze branche blijft maandelijks zeer wisselend.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Afname productie verwacht

De ondernemers realiseerden naar eigen zeggen in mei een afname in de productie, wat voor de tijd van het jaar echter niet ongewoon is. Voor juni tot en met augustus verwachten de ondernemers een afname van de productie. Verder voorzien ze een stijging van de verkoopprijzen. De verwachting over de personeelssterkte is iets verslechterd, de ondernemers die een daling voorzien zijn deze maand in de meerderheid ten opzichte van degene die een stijging verwachten.

Verwachting3 juni tot en met augustus 2007

Verwachting juni tot en met augustus 2007

3) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht