Oordeel en verwachtingen: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van juni 2007 blijkt dat het beeld in de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie zeer positief blijft. De orderontvangsten zijn iets toegenomen vergeleken met de orderontvangsten van een maand eerder. De oordelen blijven dan ook zeer positief. De ondernemers verwachten een verdere productiestijging en hogere afzetprijzen in de komende maanden. Het algemene beeld in de branche kan omschreven worden als zeer optimistisch.

Positieve oordelen

Volgens de ondernemers zijn er in mei iets meer orders ontvangen dan in april. De oordelen van de ondernemers over hun orderontvangsten en de orderpositie zijn onveranderd positief, net als het oordeel over de voorraad gereed product. De index orderpositie is iets gestegen naar 118,2 (juli 2000=100) en blijft hoog. In 2007 wordt het beeld in deze branche bepaald door een verbeterde orderpositie en grote tevredenheid van ondernemers hierover.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Ondernemers optimistisch in hun verwachtingen

De ondernemers realiseerden naar eigen zeggen een verdere toename van de productie in mei. De ondernemers verwachten voor juni tot en met augustus ook een verdere toename van de productie. Dit zal volgens hen gepaard gaan met hogere afzetprijzen. Van de ondernemers verwacht 20 procent een toename van het aantal werknemers en 8 procent een afname, hiermee zijn de ondernemers net zo positief als vorige maand.

Verwachting3 voor juni tot en met augustus 2007

Verwachting voor juni tot en met augustus 2007

3) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht