Oordeel en verwachtingen: hout-, bouwmaterialen- en overige industrie

De Conjunctuurtest van juni 2007 laat een verwachtingsvol beeld zien in de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie. De orderontvangsten zijn toegenomen en de oordelen zijn iets positiever dan vorige maand. Ook voor de komende maanden zijn de ondernemers optimistisch: ze verwachten een toename van de productie, een flinke toename van de buitenlandse afzet, hogere afzetprijzen en een toename van de personeelssterkte. Het algemene beeld in de branche blijft duiden op optimisme.

Meer orders, iets positievere oordelen

De ondernemers ontvingen in mei duidelijk meer orders dan in april. Het oordeel over de orderontvangsten is dan ook verbeterd. Ook de tevredenheid over de orderpositie is verbeterd. Het oordeel over de voorraad gereed product en de buitenlandse orderpositie is echter iets verslechterd. De index orderpositie is gestegen en komt uit op 107,7 (juli 2000=100). De stemming in de branche is onder impulsen van de stijgende orderontvangsten in 2007 verder verbeterd.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Optimistische verwachtingen

Volgens de ondernemers is in mei de productie iets gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. De ondernemers zijn optimistisch in hun verwachtingen. De ondernemers verwachten een verdere toename van de productie. De branche is verder overtuigd van een stijging van de afzetprijzen komende maanden. Ook de verwachtingen over de toekomstige personeelssterkte is positief.

Verwachting3 voor juni tot en met augustus 2007

Verwachting voor juni tot en met augustus 2007

3) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht