Realisaties: hout-, bouwmaterialen- en overige industrie

In het eerste kwartaal van 2007 heeft de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie positieve groeicijfers laten zien. Deze trend werd in april voortgezet. Zo werd meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Daarnaast was het volume van de gemiddelde dagomzet groter, net zoals het volume van de gemiddelde dagproductie. Verder waren de afzet- en verbruiksprijzen eveneens hoger dan in april 2006.

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie
(april 2007 t.o.v. april 2006)

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie

Hogere omzet in april

In april 2007 was de omzet van de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ruim de helft van de omzetgroei in april is toe te schrijven aan hogere afzetprijzen. De omzet kwam bijna 10 procent hoger uit dan in april 2006. Het omzetvolume per werkdag, dat resulteert na verrekening van het prijseffect, was 4 procent groter.

Prijzen blijven stijgen

Net als in de eerste drie maanden van 2007 waren de grond- en hulpstoffen die deze branche uit het buitenland betrekt in april 2007 zo’n 8 procent duurder dan in april 2006. Ook de totale verbruiksprijs van grond- en hulpstoffen uit buiten- én binnenland was weer ruim 6 procent hoger. De hogere verbruiksprijs heeft zijn effect op de verkoopprijzen. De gemiddelde afzetprijs van producten uit deze branche was namelijk 5 procent hoger. De ontwikkelingen van de binnenlandse en de buitenlandse afzetprijzen ontliepen elkaar nauwelijks.

Meer productie

Ten opzichte van april 2006 is het volume van de gemiddelde dagproductie van de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie in april 2007 met bijna 4 procent toegenomen. Dit aprilcijfer is bijna even groot als dat van de eerste drie maanden gemiddeld.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

In het vierde kwartaal van 2006 was het volume van de bruto toegevoegde waarde 2,5 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van het jaar ervoor. Ook in het eerste kwartaal van 2006 was het volume groter en wel ruim 0,5 procent. Maar in het tweede en derde kwartaal jaar lag het volume achtereenvolgens ruim 3 procent en bijna 2 procent onder het niveau van de vergelijkbare periode van 2005. Op jaarbasis heeft dit geleid tot een daling van het volume van de bruto toegevoegde waarde van 0,5 procent.

Omzet, productie en prijzen (april 2004 – april 2007)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (april 2004 – april 2007)