Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie

April 2007 was een goede maand voor de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie. De omzet nam zowel in waarde als in volume toe en er werd meer geproduceerd. De waarde van de orderontvangsten was eveneens hoger. Daarnaast zijn de grondstoffen en producten iets goedkoper geworden.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(april 2007 t.o.v. april 2006)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Bescheiden omzetgroei

In april 2007 was de omzet van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie bijna 4 procent hoger dan in dezelfde maand van 2006. Lagere afzetprijzen hadden een negatieve invloed op de groei van de omzet. Het volume van de gemiddelde dagomzet (omzetvolume) is de uitkomst van het met de omzet verrekende prijseffect. Dit volume was bijna 7 procent groter dan in april 2006. In eigen land werden bijna 8 procent meer producten verkocht, terwijl in het buitenland het omzetvolume met ruim 6 procent toenam.

Van de drie subbranches behaalde de chemische industrie zowel in euro’s als volume de beste resultaten. De omzet nam in waarde met ruim 9 procent toe en in volume met bijna 7 procent. De rubber- en kunststofindustrie heeft bijna 7 procent meer omgezet in waarde en ruim 4 procent in volume. De aardolie-industrie heeft de minst goede omzetcijfers. Deze subbranche had in april bijna 8 procent minder omzet. Na verrekening van het prijseffect kwam het omzetvolume ruim 1,5 procent groter uit. Dit grotere volumecijfer komt geheel voor rekening van de ontwikkelingen in het binnenland. Daar werden ruim 8 procent meer eenheden product verkocht, terwijl op de exportmarkt de omzet per eenheid product bijna 8 procent kleiner was.

Orderontvangsten chemie hoger

Al ruim drie jaar is de waarde van de orderontvangst iedere maand hoger dan in de overeenkomstige maand een jaar eerder. En de perspectieven blijven gunstig in de chemische industrie. Want in april 2007 was de waarde van de ontvangen orders 7 procent hoger dan in dezelfde maand van 2006. Inmiddels is de waarde van de orderontvangsten opgelopen tot 50 procent boven het gemiddelde van 2000. In maart 2007 lag de waarde van de orderontvangsten op het hoogste niveau sinds 1995.

Verbruiksprijs en afzetprijs lager

Onder invloed van de dalingen van de prijs van ruwe olie op de wereldmarkt liggen de prijzen van grond- en hulpstoffen sinds januari 2007 onder het niveau van dezelfde maand van het jaar ervoor. Ook in april 2007 was dit het geval en was de totale verbruiksprijs bijna 2 procent lager dan in april 2006. Grondstoffen geïmporteerd uit het buitenland waren 3 procent goedkoper. Mede doordat de ingekochte grondstoffen goedkoper werden, konden de ondernemers ook de verkoopprijzen met ruim 2,5 procent verlagen.

Productie groeit ook in april

In april 2007 was de gemiddelde dagproductie (productievolume) van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie ruim 4,5 procent groter dan in april 2006. Vooral de rubber- en kunststofindustrie droeg daaraan fors bij.

Bruto toegevoegde waarde op koers

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie was in het vierde kwartaal van 2006 bijna 1,5 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2005. Het is al het zesde kwartaal op rij waarin het volume van de bruto toegevoegde waarde groter is dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het jaar 2005 werd nog afgesloten met een volume dat nagenoeg gelijk was aan dat van 2004, maar 2006 eindigde met een royale plus van 3 procent.

Omzet, productie en prijzen (april 2004–april 2007)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (april 2004–april 2007)