Monitor zakelijke diensten eerste kwartaal 2007

De zakelijke dienstverleners hebben de mooie groeicijfers van het afgelopen jaar gecontinueerd. De omzet nam in het eerste kwartaal verder toe. Verder is de stemming onder de ondernemers uiterst positief. De oordelen zijn momenteel zeer goed te noemen en in hun verwachtingen voor het tweede kwartaal zijn de ondernemers zeer optimistisch. Dit optimisme is nu ruim een jaar aanwezig.

Omzet opnieuw fors hoger

De zakelijke dienstverleners kunnen terugkijken op een zeer goed eerste kwartaal waarin de omzettoename de voorgaande kwartalen overtreft. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2006 nam de omzet met bijna 12 procent toe. De juridische en economische dienstverleners en de computerservicebedrijven hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan deze omzetgroei. Maar het waren vooral de uitzendbedrijven die evenals voorgaande kwartalen hun stempel drukten op deze ontwikkeling. Met uitzondering van de reclamebureaus hebben alle branches in de zakelijke dienstverlening een positieve bijdrage geleverd aan de omzetontwikkeling in het eerste kwartaal.

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverleners,
t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverleners

Vacatures moeilijker in te vullen

De vraag naar nieuw personeel in de zakelijke dienstverlening blijft hoog. De laatste kwartalen is het aantal ontstane vacatures echter niet meer verder toegenomen maar schommelt rond de 50 duizend. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2006 is er een lichte afname waar te nemen. De zakelijke dienstverleners hebben steeds meer moeite met het opvullen van hun vacatures. Stonden er in het eerste kwartaal van 2006 nog 41 duizend vacatures open, een jaar later is dit aantal verder opgelopen tot bijna 48 duizend. Vooral bij de juridische en economische dienstverleners en de architecten en ingenieurs is het aantal openstaande vacatures erg hoog. Hier waren in het eerste kwartaal bijna 22 duizend niet vervulde vacatures. Dat is bijna de helft van alle openstaande vacatures in de zakelijke dienstverlening.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Verdere toename orderontvangsten, zeer positieve oordelen

Uit de Conjunctuurtest van april blijkt dat de stemming onder de ondernemers in de zakelijke dienstverlening nog altijd zeer goed is. Naast de omzetgroei, zijn er volgens de ondernemers in het eerste kwartaal van 2007 meer orders ontvangen dan een kwartaal eerder. Het oordeel over de orderontvangsten is dan ook nog positiever dan eind 2006. Volgens de ondernemers zijn de aan afnemers berekende afzetprijzen toegenomen in het eerste kwartaal. De personeelssterkte is eveneens toegenomen. Het oordeel over het huidige economisch klimaat voor de onderneming is verder verbeterd en is zeer positief te noemen. De stemming onder de ondernemers is in de loop van 2006 sterk verbeterd.

Oordeel1 over orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

1) oordeel: saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt

Stijgende omzet en toename personeelssterkte verwacht

Voor het tweede kwartaal van 2007 zijn de ondernemers zeer optimistisch in hun verwachtingen. Er wordt een verdere stijging van de orders voorzien, per saldo denkt bijna de helft van de ondernemers meer orders te ontvangen. De verwachting is dan ook dat de omzet verder zal toenemen in het tweede kwartaal. De ondernemers verwachten de komende maanden een stijging van de afzetprijzen, het aantal ondernemers dat dit verwacht is echter een stuk lager dan vorig kwartaal. De ondernemers zijn zeer optimistisch over de toekomstige personeelssterkte, 41 procent verwacht een uitbreiding, terwijl slechts 5 procent een daling voorziet. Al deze optimistische verwachtingen zijn breed gedragen. Alleen de ondernemers in de schoonmaakbranche zijn duidelijk een stuk minder positief over de toekomstige orders en omzetontwikkeling.

Verwachting2 voor het tweede kwartaal 2007

Verwachting voor het tweede kwartaal 2007

2) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Meer informatie over de omzetontwikkeling staat in de StatLinetabel "Overige zakelijke dienstverlening; kwartaalontwikkelingen"

Meer informatie over de vacatureontwikkeling staat in de StatLinetabel "Vacatures; totaal"

Meer informatie over de conjunctuur staat in de StatLinetabellen over het "oordeel" en de "verwachtingen"  van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening.