Oordeel en verwachtingen: hout-, bouwmaterialen- en overige industrie

De Conjunctuurtest van mei 2007 laat een verwachtingsvol beeld zien in de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie. De oordelen zijn echter minder positief dan vorige maand. Maar voor de komende maanden zijn de ondernemers zeer optimistisch: ze verwachten een toename van de productie, een flinke toename van de buitenlandse afzet, hogere afzetprijzen en een toename van de personeelssterkte. Het algemene beeld in de branche blijft duiden op optimisme.

Minder orders, minder positieve oordelen

De ondernemers ontvingen in april duidelijk minder orders dan in maart. Het oordeel over de orderontvangsten is dan ook verslechterd. Ook de tevredenheid over de orderpositie is iets verslechterd, net als het oordeel over de voorraad gereed product. De index orderpositie is echter licht gestegen en komt uit op 105,0 (juli 2000=100). De stemming in de branche is in 2006 duidelijk verbeterd, onder impulsen van de stijgende orderontvangsten en blijft in 2007 positief.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Optimistische verwachtingen

Volgens de ondernemers is in april de productie gelijk gebleven ten opzichte van de voorgaande maand. De ondernemers zijn zeer optimistisch in hun verwachtingen. Een saldo van 29 procent van de ondernemers verwacht een toename van de productie. De branche is verder overtuigd van een stijging van de afzetprijzen komende maanden, 18 procent van de ondernemers verwacht stijgende afzetprijzen en 82 procent gelijkblijvende afzetprijzen. Er zijn geen ondernemers die dalende afzetprijzen voorzien. Ook de verwachtingen over de toekomstige personeelssterkte is positief.

Verwachting3 voor mei tot en met juli 2007

Verwachting voor mei tot en met juli 2007

3) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht