Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft het eerste kwartaal van 2007 met een ruime plus afgesloten. Er werd in maart 2007 meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder en het volume van de gemiddelde dagomzet (omzetvolume) was groter. Ook zijn de afzet- en verbruiksprijzen ten opzichte van maart 2006 toegenomen. Het volume van de gemiddelde dagproductie (productievolume) is flink groter geworden.

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie
(maart 2007 t.o.v. maart 2006)

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie

Omzet hoger

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in maart 2007 bijna 5 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Hiermee bleef de omzetgroei iets achter bij die in de twee voorgaande maanden. In het eerste kwartaal was de omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie bijna 8 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2006.

De buitenlandse omzet was in maart ruim 5 procent hoger. In Nederland was de omzet 4 procent hoger. De gunstige omzetontwikkeling in het buitenland is in het hele eerste kwartaal van 2007 terug te zien. Ten opzichte van de eerste drie maanden in 2006 zijn de verkopen op de exportmarkt bijna 10 procent gestegen. In eigen land groeide de omzet in het eerste kwartaal met bijna 6 procent.

Maart telde in 2007 wel een werkdag minder dan in 2006, terwijl de afzetprijzen juist iets hoger waren. Na verrekening van dit werkdag- en prijseffect was het volume van de gemiddelde dagomzet (omzetvolume) bijna 6 procent groter dan in maart 2006. Dit is gelijk aan de gemiddelde volumegroei in het eerste kwartaal. Zowel in maart als in het hele kwartaal is het omzetvolume in het buitenland sterker toegenomen dan in eigen land.

Sterk hogere invoerprijs

De invoerprijzen zijn met bijna 6,5 procent gestegen. Dit is de grootste stijging van de invoerprijs in zes jaar. Ook de verbruiks- en afzetprijzen zijn in maart 2007 gestegen ten opzichte van die in maart 2006. De verbruiksprijzen zijn bijna 4,5 procent hoger uitgekomen dan vorig jaar. Deze prijsstijgingen zijn slechts ten dele doorberekend in de afzetprijzen, want die waren 3,5 procent hoger dan in maart 2006. Over het hele eerste kwartaal was het beeld vrijwel identiek aan dat in maart.

Meer productie

De groei van het productievolume bedroeg in maart 2007 bijna 3,5 procent. Dit is de grootste stijging van het productievolume in vijf maanden. Over het eerste kwartaal gezien is dit volume bijna 2,5 procent groter geworden.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het vierde kwartaal van 2006 ruim 2,5 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2005. De positieve uitkomsten van de overige drie kwartalen over 2006 leidden tot een volumestijging op jaarbasis van ruim 2 procent.

Omzet, productie en prijzen (januari 2004–maart 2007)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (januari 2004–maart 2007)