Realisaties: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

De metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie blijft op stoom. Ook in maart 2007 heeft deze branche zowel in euro’s als volume weer flink meer omgezet dan een jaar eerder. Daarnaast was het volume van de gemiddelde dagproductie eveneens behoorlijk groter. De afzetprijzen en verbruiksprijzen waren al weer hoger. De waarde van de orderontvangst was ook nog iets hoger dan in maart 2006.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(maart 2007 t.o.v. maart 2006)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Stevige omzetplus in maart

Al bijna een jaar wordt de omzetgroei van de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie nagenoeg elke maand met dubbele cijfers geschreven. Een trend die ook in maart 2007 werd voortgezet. Ondanks een werkdag minder was de omzet 12 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Wel droegen hogere afzetprijzen bij aan de omzettoename. Na verrekening van de hogere afzetprijzen en het werkdageffect blijkt dat het volume van de gemiddelde dagomzet 13 procent groter was dan in maart 2006. De ontwikkelingen van de omzet en het omzetvolume per werkdag aan buitenlandse afnemers waren duidelijk beter dan die van de binnenlandse verkopen.

In het eerste kwartaal heeft de branche 17 procent meer omzet geboekt, bij een toegenomen omzetvolume per werkdag van 14 procent. Ook bij de kwartaalcijfers scoort het buitenland beter dan het binnenland.

Iets hogere waarde orders

De waarde van de orderontvangsten is in maart 2 procent hoger uitgekomen dan in maart 2006. Dit groeicijfer is beduidend lager dan dat van januari en februari.

In het eerste kwartaal van 2007 was de waarde van de orderontvangsten gemiddeld ruim 8 procent hoger dan een jaar eerder. Dit komt overeen met de ontwikkeling van het vierde kwartaal van 2006. Over heel 2006 was de waarde van de ontvangen orders gemiddeld 15 procent hoger dan in 2005.

Hogere prijzen

Ook in maart 2007 liggen de import- en de verbruiksprijzen weer boven het niveau van dezelfde maand het jaar ervoor. De importprijs was 11 procent hoger en de totale verbruiksprijs nam bijna 9 procent toe. Duurder verbruik leidt tot duurdere producten. Zo was de totale verkoopprijs gemiddeld ruim 3,5 procent hoger dan in maart 2006. Op de binnenlandse markt werden de producten van deze branche gemiddeld bijna 5 procent duurder; aan buitenlandse afnemers werd ruim 3 procent meer berekend. Het geschetste beeld over maart geldt ook voor het gehele eerste kwartaal van 2007.

Meer productie

In maart 2007 was het volume van de gemiddelde dagproductie ruim 8 procent groter dan dat van maart het jaar ervoor. Met dit groeicijfer is het productievolume per werkdag in het eerste kwartaal uitgekomen op een plus van bijna 10 procent.

Recordgroei volume bruto toegevoegde waarde

Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het vierde kwartaal van 2006 bijna 8 procent groter dan in het overeenkomstige kwartaal van 2005. Ook in de eerste drie kwartalen van 2006 werd een grotere waarde gemeten. Over heel 2006 bekeken, kwam het volume van de bruto toegevoegde waarde dan ook bijna 3 procent groter uit, terwijl in 2005 het volume nog bijna 1,5 procent kleiner was.

Omzet, productie en prijzen (januari 2004–maart 2007)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (januari 2004–maart 2007)