Samenloop in zorg en sociale zekerheid, 2005

Deze tabellenset bevat uitkomsten over personen met twee of meer indicaties of toekenningen voor AWBZ, WAO/WAZ, Wajong, WSW, bijstand en/of bijzondere bijstand in 2005. De uitkomsten worden onder meer uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en type huishouden.