Verwijdering van fosfaat en stikstof op rioolwaterzuiveringsinstallaties, 2005

Het aantal openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) met voorzieningen voor extra fosfaat- en stikstofverwijdering is de laatste jaren sterk toegenomen. Hierdoor is in 2005 in totaal 82 procent van de aangevoerde hoeveelheid fosfaat verwijderd en 74 procent van de aangevoerde hoeveelheid stikstofverbindingen.