Statistisch Bulletin no. 13

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Inkomen en bestedingen.