Statistisch Bulletin no. 9

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Handel en horeca, Inkomen en bestedingen.