Oordeel en verwachtingen: papier- en grafische industrie

De Conjunctuurtest van februari 2007 laat een verslechterend beeld zien in de papier- en grafische industrie. De orderontvangsten zijn in januari toegenomen, maar de oordelen over de voorraad gereed product, orderontvangsten en de orderportefeuille zijn duidelijk verslechterd. Voor de komende periode verwachten de ondernemers een toename van de productie. Men is ook pessimistisch over de toekomstige personeelssterkte. Wel wordt er een toename van de buitenlandse afzet voorzien. Het algemene beeld in de branche kan als sterk wisselend worden omschreven.

Orderontvangsten toegenomen, oordelen echter flink negatiever

Van december op januari zijn de orderontvangsten verder toegenomen, wat vooral op de binnenlandse markt is gerealiseerd. De ondernemers waren over deze orderontvangsten echter negatiever gestemd dan vorige maand. De index van de orderpositie is gestegen en komt uit op 96,3 (juli 2000=100). Het oordeel over de orderpositie en de voorraad gereed product is eveneens verslechterd. De stemming in deze branche blijft zeer wisselend.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Toename productie verwacht

De ondernemers realiseerden naar eigen zeggen in januari een afname in de productie. Deze afname valt gezien de tijd van het jaar echter mee. Voor de maanden februari tot en met april verwachten de ondernemers een stijging van de productie. Verder voorzien ze een flinke daling van de verkoopprijzen. De verwachtingen over de personeelssterkte blijven ook pessimistisch. De verwachtingen zijn in vergelijking met de gehele industrie in deze branche duidelijk negatiever.

Verwachting voor februari tot en met april 2007

3) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht