Realisaties: hout-, bouwmaterialen- en overige industrie

In december 2006 heeft de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie meer omzet geboekt dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook het volume van de gemiddelde dagomzet was groter, net als het volume van de gemiddelde dagproductie. De afzet- en verbruiksprijzen waren eveneens hoger.

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie
(december 2006 t.o.v. december 2005)

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie

Meer omzet

De omzet van de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie was in december 2006 ruim 4,5 procent hoger dan in december een jaar eerder. Deels kan deze toename kan worden toegeschreven aan de hogere afzetprijzen. Daarnaast was er de invloed van het werkdagpatroon. Na verrekening van het prijseffect en het werkdageffect resulteert het omzetvolume per werkdag, dat 11 procent groter was. De ontwikkelingen op de binnenlandse markt waren daarbij wat gunstiger dan die op de buitenlandse markt. Zo is 2006 afgesloten met een sterk vierde kwartaal. Sinds 2000 was de totale omzetgroei in een kwartaal nog nooit zo groot. De omzet nam toe met 11 procent in euro’s en ruim 9 procent in volume ten opzichte van het laatste kwartaal van 2005. Het jaar 2006 kan positief de boeken in met een omzettoename van ruim 7 procent bij een volumegroei van bijna 4,5 procent. In heel 2006 ontliepen de ontwikkelingen van de binnenlandse en de buitenlandse omzet elkaar niet veel.

Hogere prijzen

In december 2006 was de prijs van de grond- en hulpstoffen die deze branche importeert bijna 8 procent hoger dan in dezelfde maand het jaar ervoor. De totale verbruiksprijs was ruim 6 procent hoger. De gestegen kosten van grond- en hulpstoffen vertalen zich voor de klanten in duurdere producten. De afzetprijs was namelijk bijna 4 procent hoger. Gemiddeld over 2006 is de afzetprijs met 3 procent gestegen. De prijs die aan binnenlandse afnemers werd berekend is wat sterker gestegen dan de prijs die aan buitenlandse afnemers werd berekend. Klanten uit Nederland betaalden ruim 3 procent meer en buitenlandse klanten 2,5 procent.

Meer productie in december

Vergeleken met december 2005 is het volume van de gemiddelde dagproductie van de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie in december 2006 met ruim 1,5 procent toegenomen. Hiermee is het productievolume over het vierde kwartaal van 2006 ruim 2,5 procent groter dan in het laatste kwartaal van 2005. Over heel 2006 echter is het productievolume vrijwel gelijk aan dat van 2005.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het derde kwartaal van 2006 bijna 2 procent kleiner dan in het vergelijkbare kwartaal van het jaar ervoor. Ook het tweede kwartaal van 2006 werd met een min afgesloten. Het jaar 2005 werd afgesloten met een volumestijging van de bruto toegevoegde waarde van 2 procent.

Omzet, productie en prijzen (januari 2004 – december 2006)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (januari 2004 – december 2006)