Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotsmiddelenindustrie heeft in november 2006 een hogere omzet gerealiseerd dan in november 2005. De omzet werd positief beïnvloed door een grotere afzet en hogere afzetprijzen. Ook het volume van de gemiddelde dagproductie (productievolume) was in november 2006 groter. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het derde kwartaal van 2006 groter dan in hetzelfde kwartaal van 2005.

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie
(november 2006 t.o.v. november 2005)

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie

Ruim hogere omzet

In november 2006 was de omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie bijna 9 procent hoger dan in november 2005. Het is voorlopig de hoogste omzetgroei van 2006. Zowel in het binnenland als op de buitenlandse markt zijn de verkopen van voedings- en genotsmiddelen beduidend hoger. In het buitenland is 13 procent meer omgezet en in eigen land bijna 5 procent.

Hogere afzetprijzen hebben de novemberomzet positief beïnvloed. Door verrekening van de afzetprijs is het omzetvolume bijna 7 procent hoger uitgekomen. Op de buitenlandse markt is het omzetvolume 12 procent groter uitgekomen. Deze toename is ruim twee keer zo groot dan gemiddeld in de eerste elf maanden van 2006. In eigen land is het omzetvolume in november 2006 bijna 2,5 procent groter.

Verbruiks- en afzetprijzen hoger

De verbruiksprijzen van de voedings- en genotsmiddelenindustrie waren in november 2006 ruim 3,5 procent hoger dan in november 2005. De prijs van geïmporteerde grond- en hulpstoffen was 4 procent hoger. De afzetprijzen waren ruim 1,5 procent hoger. De toename van de prijzen in het binnenland was iets hoger dan de toename van de prijzen in het buitenland.

Meer productie

Het productievolume van de voedings- en genotmiddelenindustrie is in november 2006 bijna 4 procent groter geworden ten opzichte van november 2005. In de periode januari-november 2006 was de productie gemiddeld 2,4 procent groter dan dezelfde periode van het voorgaande jaar. Daarmee ziet het er naar uit dat ook in 2006 weer meer voedings- en genotmiddelen geproduceerd zijn, net als in 2004 en 2005. In die jaren was de productiegroei respectievelijk 0,7 procent en 1,8 procent.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het derde kwartaal van 2006 bijna 3 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2005. Al zes kwartalen op rij stijgt het volume van de bruto toegevoegde waarde.

Omzet, productie en prijzen (november 2003–november 2006)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (november 2003–november 2006)