Asfaltwegen fors duurder in 2006

In 2006 zijn de kosten voor het aanleggen van asfaltwegen met 14 procent toegenomen. De stijging is beduidend groter dan in 2005, toen de kostenstijging uitkwam op 3,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. De sterke stijging in 2006 komt vooral door de prijsstijging van wegenbouwbitumen. Onder invloed van de hoge olieprijzen is deze grondstof 27 procent duurder geworden ten opzichte van 2005.

De kosten van de aanleg van wegen met bestrating zijn slechts 1,6 procent toegenomen. Belangrijkste prijsvormers daarin zijn de betonproducten en de arbeid. Deze bleven met hun prijsontwikkeling ruim onder het gemiddelde van de overige kostenposten.

Ontwikkeling aanlegkosten van wegen (2006 voorlopig)

Ontwikkeling aanlegkosten van wegen

Spoorwegen 6 procent duurder

De kosten voor het aanleggen van spoorwegen zijn sinds 2005 met 6 procent toegenomen. Ten opzichte van 2000 bedroeg de prijsstijging 26 procent. Binnen de grond-, water- en wegenbouw (GWW) is het aanleggen van spoorwegen het meest in prijs gestegen sinds 2000. In 2004 en 2006 nam de prijs van staal fors toe door de toegenomen vraag vanuit Azië. De prijs van koper steeg de laatste paar jaren op de Nederlandse markt met maar liefst 120 procent.

Ontwikkeling aanlegkosten van spoorwegen (2006 voorlopig)

Ontwikkeling aanlegkosten van spoorwegen

De totale GWW kent in 2006 een kostenstijging van bijna 9 procent ten opzichte van 2005. Samen met asfaltwegen nemen de aanleg van viaducten en dergelijke en riolering bijna de helft van de kostenstijging voor hun rekening. Wegen met bestrating droegen slecht voor een gering deel bij. De grond-, water- en wegenbouw is goed voor ongeveer 20 procent van de jaarlijkse geleverde productie in de bouwnijverheid.

Ontwikkeling per werksoort, 2006 (voorlopig)

Ontwikkeling per werksoort, 2006

Loonontwikkeling beperkt

Van de in de GWW gebruikte kostencomponenten, zoals loonkosten, materialen en materieel, lopen de prijsontwikkelingen flink uiteen. De invloed van de loonontwikkeling in de bouwnijverheid is van beperkte invloed met een stijging van minder dan 1 procent. Het loonaandeel in de totale GWW bedraagt ongeveer 25 procent. Ook de transportmiddelen kenden een prijsmutatie van nog geen 1 procent. De voor transport gebruikte wegtractoren werden in 2006 ruim 7 procent goedkoper.

Prijsontwikkeling GWW-kostengroepen, 2006 (voorlopig)

Prijsontwikkeling GWW-kostengroepen, 2006

Meer cijfers staan op de cijferpagina Prijzen.