Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie

In oktober 2006 heeft de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie minder producten verkocht dan oktober een jaar eerder. De omzet in euro’s kwam wel iets hoger uit. De waarde van de orderontvangsten was eveneens hoger dan in oktober een jaar eerder. Daarnaast was voor de zestiende maand op rij het volume van de gemiddelde dagproductie (productievolume) groter. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het derde kwartaal van 2006 groter dan in hetzelfde kwartaal van 2005.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(oktober 2006 t.o.v. oktober 2005)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Lichte toename omzet oktober

In oktober 2006 nam de omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie toe met ruim 0,5 procent ten opzichte van oktober 2005. Oktober telde dit jaar een werkdag meer dan in 2005. De afzetprijzen waren iets lager dan in oktober 2005. Als het werkdag- en prijseffect worden verrekend, dan blijkt dat het volume van de gemiddelde dagomzet (omzetvolume) 2,5 procent kleiner was dan in oktober 2005. Op de binnenlandse markt was het omzetvolume van deze branche 13 procent kleiner. Deze daling komt grotendeels voor rekening van de aardolie-industrie, want in eigen land werd 25 procent minder omgezet. Buiten onze landsgrenzen was het omzetvolume van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie 3,5 procent groter dan in oktober 2005. In de rubber- en kunststofindustrie werd bijna 5 procent meer eenheden product verkocht. In de aardolie- en in de chemische industrie bleef de groei van het omzetvolume beperkt tot minder dan 1 procent.

Orderontvangst ook hoger

In oktober 2006 was de waarde van de ontvangen orders 15 procent hoger dan in de overeenkomstige maand van het voorgaande jaar. Het beeld van oktober komt vrijwel overeen met het gemiddelde van de eerste negen maanden van 2006.

Lagere olieprijs drukt afzetprijs in oktober

Onder invloed van de lagere olieprijs is de stijging van import- en verbruiksprijs de laatste maanden fors afgenomen. In oktober 2006 namen de import- en verbruiksprijs slechts toe met respectievelijk ruim 1 procent en 2 procent. In de eerste negen maanden van 2006 waren de import- en verbruiksprijs gemiddeld ruim 20 procent hoger dan dezelfde periode van 2005. De hogere kosten voor grond- en hulpstoffen konden de ondernemers niet verdisconteren in de afzetprijs. Voor het eerst sinds maart 2004 daalde in oktober de afzetprijs en wel met 1,5 procent.

Vooral in de aardolie-industrie waren de prijzen per eenheid product met een min van bijna 9 procent beduidend lager. Daarentegen lagen de afzetprijzen in de chemische industrie en de rubber- en kunststofindustrie respectievelijk bijna 4 procent en ruim 3 procent hoger.

Meer productie in oktober

In oktober 2006 heeft de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie 2,5 procent meer geproduceerd dan in dezelfde maand van het vorige jaar. In de periode van januari tot en met september was het productievolume bijna 3,5 procent groter dan dezelfde negen maanden van 2005.

Bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie was in het derde kwartaal ruim 1,5 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2005. Het is al het vijfde kwartaal op rij waarin het volume van de bruto toegevoegde waarde groter was dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het jaar 2005 werd nog afgesloten met een volume dat nagenoeg gelijk was aan dat van 2004.

Omzet, productie en prijzen (oktober 2003–oktober 2006)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (oktober 2003–oktober 2006)