Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

In oktober 2006 heeft de voedings- en genotsmiddelenbranche flink meer omgezet dan in oktober vorig jaar. Hogere afzetprijzen en een extra werkdag hebben de omzet in oktober positief beïnvloed. Het volume van de gemiddelde dagomzet (omzetvolume) was groter dan in oktober 2005. Dit gold in sterkere mate ook voor het volume van de gemiddelde dagproductie (productievolume).

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie
(oktober 2006 t.o.v. oktober 2005)

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie

Fors hogere omzet op buitenlandse markt

In oktober 2006 was de omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie ruim 8 procent hoger dan in oktober 2005. De omzet in het buitenland was 14 procent hoger en de omzet in Nederland nam met bijna 3,5 procent toe.

Oktober 2006 telde een werkdag meer en de afzetprijs was hoger dan in oktober 2005. Beiden hadden een positief effect op de omzet. Als de omzet gecorrigeerd wordt voor deze effecten, is het omzetvolume ruim 1,5 procent groter dan in oktober 2005. Hiermee is het omzetvolume in oktober kleiner dan gemiddeld in de afgelopen drie kwartalen. In het buitenland namen de verkopen van voedingsmiddelen met 7 procent toe. Het omzetvolume in eigen land daarentegen nam met ruim 3 procent af ten opzichte van vorig jaar.

Weer hogere prijzen in oktober

Evenals in september waren de verbruiksprijzen in oktober 2006 zo’n 3,5 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De prijs van geïmporteerde hulp- en grondstoffen was in oktober 2006 ruim 4 procent hoger dan een jaar eerder. De afzetprijzen van de voedings- en genotsmiddelenindustrie waren ruim 1,5 procent hoger.

Flink meer productie in oktober

Het productievolume van de voedings- en genotmiddelenindustrie is in oktober 2006 met ruim 3,5 procent toegenomen ten opzichte van oktober vorig jaar. Hiermee ligt de groei van het productievolume in oktober boven het gemiddelde van de eerste tien maanden.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het tweede kwartaal van 2006 ruim 1 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2005. Al vijf kwartalen op rij stijgt het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie. In 2005 was dit volume bijna 2 procent groter dan dat in 2004.

Omzet, productie en prijzen (oktober 2003–oktober 2006)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (oktober 2003–oktober 2006)