Realisaties: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

De metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie heeft in oktober 2006, mede dankzij een extra werkdag en hogere prijzen, een forse omzetplus geboekt ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Ook het volume van de gemiddelde dagomzet was groter dan in oktober 2005. En het volume van de gemiddelde dagproductie was eveneens groter dan dat van een jaar eerder. De orderontvangst vertegenwoordigde een hogere waarde dan in oktober 2005. Ook de afzetprijzen en de verbruiksprijzen waren hoger dan in oktober 2005.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(oktober 2006 t.o.v. oktober 2005)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Flink meer omzet in oktober

In oktober 2006 heeft de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie 21 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Oktober telde in 2006 een werkdag meer dan oktober een jaar eerder. Na verrekening van dit werkdageffect en de hogere afzetprijzen blijkt dat het omzetvolume per werkdag 10 procent groter was dan in oktober het jaar ervoor. De ontwikkelingen op de buitenlandse markt droegen het sterkst bij aan de omzetgroei. In euro’s werd op de exportmarkt 23 procent meer omgezet en in volume 13 procent. In het binnenland was de omzetwaarde 17 procent hoger en in eenheden product ruim 6 procent.

Orderontvangst hoger

De waarde van de orderontvangsten was in oktober weer 12 procent hoger dan die van oktober 2005; een herstel van het dipje in september. Toen was de gelijkblijvende orderontvangst enigszins teleurstellend, want in de twaalf daaraan voorafgaande maanden was de groei beduidend sterker ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Prijzen alweer hoger

Al ruim tweeëneenhalf jaar liggen de import- en de verbruiksprijzen elke maand boven het niveau van dezelfde maand het jaar ervoor. Ook in oktober werd deze trend voorgezet. De totale verbruiksprijs was 10 procent hoger dan in oktober 2005. De importprijs lag zelfs 12 procent boven het prijspeil van een jaar eerder. De gestegen verbruiksprijs vertaalt zich in een hogere verkoopprijs. Ten opzichte van oktober 2005 lag deze ruim 4,5 procent hoger. De omvang van de prijsstijging is sinds begin 2005 voor afnemers uit Nederland iets hoger dan voor afnemers uit het buitenland.

Productie in de plus

In oktober 2006 was het volume van de gemiddelde dagproductie 1,5 procent groter dan dat van oktober het jaar ervoor. Dit groeipercentage komt overeen met de jaarmutatie over de periode januari tot en met oktober 2006.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde was 1,5 procent groter in het tweede kwartaal van 2006 dan in het tweede kwartaal van 2005. In het eerste kwartaal was dit met krap 0,5 procent nog wat minder. De twee daaraan voorafgaande kwartalen kwam het volume van de bruto toegevoegde waarde nog uit in de min. Over heel 2005 bekeken, was het volume van de bruto toegevoegde waarde bijna 1,5 procent kleiner.

Omzet, productie en prijzen (oktober 2003–oktober 2006)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (oktober 2003–oktober 2006)