Samenwoonrelaties stabieler

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2006