Ruimtelijke verspreiding van bevolkingskernen in Nederland

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2006