Ruimtelijke verspreiding van bevolkingskernen in Nederland

1-12-2006 14:37

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2006