Realisaties: papier- en grafische industrie

De omzet in de papier- en grafische industrie was in augustus 2006 vrijwel gelijk gebleven aan die van augustus een jaar eerder. Maar omdat de afzetprijs licht gestegen is, kwam het volume van de gemiddelde dagomzet (omzetvolume) kleiner uit. Ook het volume van de gemiddelde dagproductie (productievolume) was kleiner in augustus. De waarde van de ontvangen orders in de papierindustrie was in augustus hoger.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(augustus 2005 t.o.v. augustus 2006)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Omzet vrijwel gelijk

In augustus lag de omzet van de papier- en grafische industrie vrijwel op hetzelfde niveau als in augustus 2005. De omzet werd positief beïnvloed door hogere afzetprijzen, want het omzetvolume was ruim 2 procent kleiner. Op de buitenlandse markt werden ruim 5 procent minder producten verkocht en in het binnenland was het omzetvolume krap 1 procent kleiner.

In de papierindustrie daalde het omzetvolume met bijna 1 procent. Ook de grafische industrie had in augustus een kleiner omzetvolume van bijna 3 procent.

Flink meer orders papierindustrie

In augustus was de waarde van de orderontvangsten bijna 10 procent hoger dan in augustus 2005. Over de eerste acht maanden van 2006 was de waarde van de ontvangen orders ruim 5 procent hoger dan in hetzelfde tijdvak een jaar eerder.

Hogere prijzen

Al twee maanden heeft de gehele branche te maken met hogere grondstofprijzen. In juli en augustus van dit jaar betaalden de producenten ruim 4 procent meer dan in dezelfde maanden van 2005. Dit is gemiddeld 1 procent meer dan in de eerste zes maanden van 2006.

De hogere kosten van grond- en hulpstoffen vertaalden zich in hogere afzetprijzen. In juli en augustus 2006 was de afzetprijs gemiddeld ruim 1,5 procent hoger dan in dezelfde periode van het vorige jaar. Dit is substantieel hoger dan het eerste half jaar van 2006 want toen waren de afzetprijzen krap 0,5 procent hoger dan in hetzelfde tijdvak van 2005.

Productie kleiner in augustus

Het productievolume van de papier- en grafische industrie was in augustus 2006 ruim 5,5 procent kleiner dan in dezelfde maand een jaar eerder. In de eerste acht maanden van 2005 daalde de productie met ruim 2 procent.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

In het tweede kwartaal van 2006 was het volume van de bruto toegevoegde waarde bijna 1 procent groter dan in hetzelfde kwartaal van 2005. In het eerste kwartaal lag het nog ruim 1,5 procent hoger. Over 2005 was het volume van de bruto toegevoegde waarde 0,5 procent groter dan in 2004.

Omzet, productie en prijzen (augustus 2003– augustus 2006)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (augustus 2003– augustus 2006)