Oordeel en verwachtingen: hout-, bouwmaterialen- en overige industrie

De Conjunctuurtest van oktober 2006 laat een verbeterd beeld zien in de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie. Het oordeel over de orderpositie en de voorraad gereed product is verbeterd. Voor de komende maanden zijn de ondernemers ook optimistisch, ze verwachten een toename van de productie, hogere afzetprijzen en een toename van de buitenlandse afzet. Het algemene beeld in de branche blijft duiden op een aanhoudend optimisme over de toekomstige productie en een gestaag verbeterende stemming.

Meer orderontvangsten, stemming licht verbeterd

De ondernemers ontvingen van augustus op september meer orders. Het oordeel over de orderontvangsten is onveranderd. De tevredenheid over de orderpositie is wel verbeterd. De index orderpositie is gestegen en komt uit op 101,2 (juli 2000=100). Het oordeel over de voorraden is iets verbeterd. De stemming in de branche is in 2006 duidelijk verbeterd, onder impulsen van stijgende orderontvangsten.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Toename productie verwacht

Volgens de ondernemers is in september de productie toegenomen ten opzichte van augustus. Zij verwachten voor oktober tot en met december een verdere toename van de productie. Dit gaat volgens hen gepaard met flink hogere afzetprijzen. De ondernemers zijn ook minder pessimistisch over de verwachte personeelssterkte. Een toename van het aantal werknemers wordt door 12 procent van de ondernemers verwacht, terwijl 5 procent een daling verwacht.

Verwachting3 voor oktober tot en met december 2006

Verwachting voor oktober tot en met december 2006

3) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Flink verbeterde concurrentiepositie

Uit de kwartaalvragen van de conjunctuurtest blijkt dat volgens de ondernemers in het derde kwartaal de concurrentiepositie op de binnenlandse en buitenlandse markt flink is verbeterd. Het aantal ondernemers dat onvoldoende vraag opgeeft als productiebelemmering is in het derde kwartaal dan ook verder gedaald tot 4 procent. Een jaar geleden was dit nog 26 procent. De ondernemers verwachten verder voor het vierde kwartaal een forse stijging van de buitenlandse afzet. De bezettingsgraad is in het derde kwartaal gestegen en komt uit op 79,7.