Monitor uitzendbranche tweede kwartaal 2006

Omzet uitzendbranche blijft stijgen

In het tweede kwartaal van 2006 lag de omzet van de uitzendbranche ruim 5 procent hoger dan in het kwartaal daaraan voorafgaand. Vanaf het tweede kwartaal 2004 is de seizoengecorrigeerde omzet met gemiddeld ruim 4 procent per kwartaal gestegen. Met een omzetstijging voor de eerste helft van 2006 van ruim 5 procent ziet 2006 er voor de uitzendbranche goed uit.

Omzet seizoengecorrigeerd,
ontwikkeling t.o.v. de voorgaande periode (%)

ontwikkeling t.o.v. de voorgaande periode (%)

Stijging uren houdt aan

In het tweede kwartaal stijgen de uitzenduren met 4 procent ten opzichte van het eerste kwartaal 2006. De uren fase A (zie toelichting) stijgen met 2,7 procent. Dat is duidelijk minder dan de stijging van 5,4 procent bij de uren fase B en C.

De uitzenduren in fase A stijgen sinds begin 2004 elke periode met gemiddeld 4 procent. De uren fase B en C laten in dezelfde periode een afwisselend patroon van stijgen en dalen zien. Voor de uitzenduren fase B en C is de gemiddelde stijging met een bescheiden 2 procent.

Uren naar fase

Uren naar fase

Werkgelegenheid groeit

De groeiende vraag naar arbeidskrachten voltrekt zich ook op de totale Nederlandse arbeidsmarkt. In het tweede kwartaal van 2006 waren er 23 duizend banen meer dan in het kwartaal daarvoor. Veruit de meeste banengroei vond plaats in de zakelijke dienstverlening, waar de uitzendbranche deel van uitmaakt. Door de aantrekkende economie ontstaan extra banen die door veel werkgevers voorlopig worden ingevuld met uitzendkrachten. Ook in de zorg, handel en de horeca zijn er banen bijgekomen.

Voor meer informatie zie de StatLinetabellen:

Ontwikkeling omzet per kwartaal: uitzendbranche

Ontwikkeling uitzenduren per kwartaal: uitzendbranche