Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie

Uit de Conjunctuurtest van september 2006 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie iets is verslechterd. Met name de verwachting over de toekomstige productie is minder positief. De orderontvangsten zijn nagenoeg gelijk gebleven. De diverse oordelen zijn nagenoeg gelijk gebleven. Het algemene beeld in de branche kan omschreven worden als gematigd positief.

Gelijkblijvende orderontvangsten en oordelen

De orderontvangsten zijn in augustus per saldo nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van juli. De binnenlandse orderontvangsten zijn afgenomen, terwijl de buitenlandse orders juist zijn toegenomen. De index orderpositie is gedaald en komt uit op 104,1 (juli 2000=100). Het oordeel over de orderpositie en het orderontvangst is nagenoeg niet veranderd. Ook het oordeel over de voorraadpositie is niet veranderd. In deze branche is het beeld in 2006 verbeterd, maar dit is wel gepaard gegaan met veel schommelingen.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Ondernemers iets negatiever in hun verwachtingen

De ondernemers zagen in augustus een toename van de productie ten opzichte van juli. Ze verwachten voor september tot en met november een lichte afname van de productie. Wel voorzien ze hogere afzetprijzen in de komende periode. De verwachtingen over de personeelssterkte zijn iets negatiever dan in augustus en de branche is nu wat negatiever gestemd over de werkgelegenheid dan de verwerkende industrie als geheel.

Verwachting3 voor september tot en met november 2006

Verwachting voor september tot en met november 2006

3) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht