Industriebeeld: producentenvertrouwen blijft zeer hoog

De ondernemers in de industrie blijven zeer optimistisch. Het producentenvertrouwen kwam in september 2006 uit op 7,9. Dat is vrijwel even hoog als in augustus. De stemming onder de ondernemers is in de afgelopen twaalf maanden sterk verbeterd.

De industrie heeft in juni een 9 procent hogere omzet geboekt dan in juni vorig jaar. Al twee jaar lang is de omzet hoger dan dezelfde maand een jaar eerder. De hogere omzet is grotendeels het gevolg van hogere afzetprijzen. De Nederlandse industrie produceerde in juni, gecorrigeerd voor verschillen in werkdagpatroon, 1,9 procent meer dan in juni 2005.

Het volume van de bruto toegevoegde waarde is in de industrie in het tweede kwartaal van 2006 met 1,4 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder.

Ondernemers positief over toekomstige productie en orderpositie

De ondernemers in de industrie waren in september in vergelijking met de voorgaande maand vrijwel even tevreden over hun toekomstige productie en orderpositie. De industriële ondernemers waren wel iets minder positief over hun voorraad gereed product. De producenten van investeringsgoederen waren flink positiever over de productie in de komende maanden.

Uit de Conjunctuurtest van september blijkt dat de stemming in de meeste branches van augustus op september niet veel veranderd is. De branchegegevens uit de Conjunctuurtest worden elders beschreven in de Industriemonitor.

Omzet hoger door hogere afzetprijzen

De hogere omzet in de industrie is bijna voor bijna tweederde positief beïnvloed door hogere afzetprijzen. Vooral in de aardolie en chemische industrie namen hierdoor de afzetprijzen met 13 procent fors toe. Daarnaast telde juni in 2006 een werkdag minder dan in 2005. Het negatieve effect hiervan raamt het CBS op ongeveer 2 procentpunt.

In het binnenland werd in juni 5 procent meer omzet gerealiseerd. Op de buitenlandse markt ontwikkelde de omzet zich met een groei van 13 procent nog gunstiger. Vooral de metaal deed het goed op de buitenlandse markt met een omzetstijging van 19 procent, bij een prijsstijging van nog geen 3 procent.

Productie hoger

Vrijwel alle branches leverden in juni meer productie dan in juni 2005. Vooral de aardolie en chemische industrie en de metaalindustrie deden het goed met een productietoename van 4 respectievelijk 3 procent. De hout- bouwmaterialen en meubelindustrie produceerde minder dan in juni 2005.

Weer groei in de industrie

In het tweede kwartaal van 2006 was het volume van de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de industrie 1,4 procent groter dan dat van het overeenkomstige kwartaal van 2005. In het eerste kwartaal kwam het volume van de bruto toegevoegde waarde 2,1 procent hoger uit dan het vergelijkbare kwartaal van 2005. Over geheel 2005 lag het volume van de bruto toegevoegde waarde nagenoeg op hetzelfde niveau als dat van 2004.

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2006 met 2,8 procent gegroeid. De economische groei in het tweede kwartaal is 0,4 procentpunt opwaarts aangepast. Dat komt doordat de productiecijfers van de industrie, de bouw en de zorg hoger zijn dan eerder geraamd. In het eerste kwartaal van dit jaar groeide de economie met 2,9 procent, de hoogste groei in ruim vijf jaar. De uitvoer leverde de belangrijkste bijdrage aan de groei. Daarnaast trekken ook de binnenlandse bestedingen duidelijk aan. Huishoudens hebben meer geconsumeerd en bedrijven meer geïnvesteerd. Over geheel 2005 groeide het BBP met 1,5 procent.

Productiegroei en producentenvertrouwen

Productiegroei en producentenvertrouwen