Oordeel en verwachtingen: hout-, bouwmaterialen- en overige industrie

De Conjunctuurtest van juli 2006 laat een verbeterd beeld zien in de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie. De ondernemers ontvingen flink meer orders en het oordeel over de orderontvangsten en orderpositie is verbeterd. Voor de komende maanden verwachten ze een toename van de productie. Het algemene beeld in de branche duidt op een aanhoudende toename van de productie en een groeiend optimisme.

Meer orderontvangsten, stemming positiever

De ondernemers ontvingen van mei op juni per saldo fors meer orders, zowel op de binnenlandse als de buitenlandse markt. Het oordeel over deze orderontvangsten is flink verbeterd. Ook het oordeel over de orderpositie is verbeterd, voor het eerst sinds maart 2001 is het saldo positief. De index orderpositie is licht gestegen en kwam uit op 100,0 (juli 2000=100). Het oordeel over de voorraden is nagenoeg gelijk gebleven. Sinds de zomer van 2005 zijn de orderontvangsten nagenoeg elke maand gestegen, wat terug te zien is in de index orderpositie. Ook de tevredenheid hierover is in de afgelopen twaalf maanden flink verbeterd.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Toename productie verwacht

Volgens de ondernemers is in juni de productie flink toegenomen ten opzichte van mei. De ondernemers verwachten voor juli tot en met september een verdere toename van de productie. Dit gaat volgens hen gepaard met hogere afzetprijzen. De ondernemers blijven pessimistisch over de verwachte personeelssterkte. Een daling van het aantal werknemers wordt door 14 procent van de ondernemers verwacht, terwijl 8 procent een stijging verwacht. Hiermee is de branche wat somberder gestemd dan de verwerkende industrie als geheel.

Verwachting3 voor juli tot en met september 2006

Verwachting voor juni tot en met augustus 2006

3) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Flink verbeterde concurrentiepositie

Uit de kwartaalvragen van de conjunctuurtest blijkt dat volgens de ondernemers in het tweede kwartaal de concurrentiepositie op de binnenlandse markt flink is verbeterd. Het aantal ondernemers dat onvoldoende vraag opgeeft als productiebelemmering is in het tweede kwartaal dan ook verder gedaald tot 8 procent. Een half jaar geleden was dit nog 19 procent. De bezettingsgraad is in het tweede kwartaal nagenoeg gelijk gebleven en komt uit op 77,2. Het oordeel over de productiecapaciteit is dit kwartaal verder verbeterd.