Oordeel en verwachtingen: voedings- en genotmiddelenindustrie

Uit de conjunctuurtest van juni 2006 blijkt dat het beeld in de voedings- en genotmiddelenindustrie licht verbeterd is. De ondernemers ontvingen meer orders en hun oordeel over de orderpositie verbeterde licht. Voor de komende maanden verwachten ze een gelijkblijvende productie.

Meer orders, meer optimisme

De ondernemers ontvingen meer orders van april op mei door een toename van zowel de binnenlandse als de buitenlandse orderontvangsten. Het oordeel over deze orderontvangsten was positiever. De tevredenheid over de orderpositie nam ook iets toe, evenals het oordeel over de voorraden.

Gelijkblijvende productie verwacht

In mei hebben de ondernemers naar eigen zeggen een flink hogere productie dan in april gedraaid. Voor de periode juni tot en met augustus verwachten de ondernemers een gelijkblijvende productie. Dit zal volgens hen gepaard gaan met gelijkblijvende afzetprijzen.

Eén op tien verwacht afname personeel

Eén op tien ondernemers verwacht een afname van de personeelssterkte in de nabije toekomst. Bijna negen op tien verwacht geen verandering van het aantal medewerkers.

Verwachting voor juni tot en met augustus 2006,
saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Verwachting voor juni tot en met augustus 2006