Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in april van dit jaar meer omgezet dan in april van 2005. April telde dit jaar een kleiner aantal werkdagen en hogere prijzen. Na verrekening van deze effecten bleek dat de groei van het volume van de gemiddelde dagomzet (het omzetvolume) een stuk hoger uitkwam dan de groei van de omzet zelf. Ook de productie was groter. Al met al was april een goede maand voor de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie
(april 2006 t.o.v. april 2005)

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie

Fors groter omzetvolume

In april 2006 lag de omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie bijna 1,5 procent hoger dan in april van vorig jaar. April telde dit jaar twee werkdagen minder dan vorig jaar. Na verrekening van verschillen in werkdagen en prijsveranderingen bleek dat het omzetvolume bijna 10 procent groter was. Zowel op de binnenlandse - als op de exportmarkt was sprake van een volumegroei. Deze waren van vergelijkbare omvang.

Weer hogere verbruiksprijs

Afnemers betaalden in april van dit jaar een krappe 2,5 procent meer voor producten van de Nederlandse voedings- en genotmiddelenproducenten dan in april verleden jaar. Dat is iets meer dan in maart en in februari toen klanten ongeveer 2 procent meer betaalden. De afzetprijzen vertonen de afgelopen maanden dan ook een licht opwaartse trend.

Voor een deel zal dit samenhangen met de toegenomen kosten voor grond- en hulpstoffen. In april lag de verbruiksprijs die ondernemers betaalden bijna 5,5 hoger dan in april van 2005. In maart waren de grond- en hulpstoffen nog 4,5 procent duurder.

Meer productie

In april van dit jaar was het volume van de gemiddelde dagproductie ruim 4 procent groter dan in de vergelijkbare maand van 2005. Het eerste kwartaal zat de productie ook licht in de plus.

Volume bruto toegevoegde waarde groter in vierde kwartaal

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het vierde kwartaal van 2005 bijna 1 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2004. Ook over het jaar 2005 groeide het volume van de bruto toegevoegde waarde met bijna 1 procent. Daarmee was 2005 een beter jaar voor deze branche dan 2004, want toen was dit volume nagenoeg gelijk aan dat in 2003.

Omzet, productie en prijzen (april 2003–april 2006)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (april 2003–april 2006)