Realisaties: papier- en grafische industrie

In april van 2006 kwam de omzet van de papier- en grafische industrie lager uit dan in april van 2005. Iets hogere prijzen hadden een positief effect op de omzet. Daar stond een geringer aantal werkdagen tegenover. Na verrekening van deze effecten kwam het  volume van de gemiddelde dagomzet (omzetvolume) uit in de plus. Het volume van de gemiddelde dagproductie daalde daarentegen iets.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(april 2005 t.o.v. april 2006)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Stijging omzetvolume

De omzet van de papier- en grafische industrie lag in april van dit jaar ruim 4,5 procent lager dan in april 2005. Dit had alles te maken met het gegeven dat april dit jaar twee werkdagen minder telde dan in 2005. De afzetprijzen lagen juist iets hoger. Na verrekening van deze effecten bleek dat het omzetvolume bijna 5 procent hoger lag. Zowel de papier als de grafische industrie maakten een volumestijging door.

De papierindustrie deed het vooral goed op de exportmarkt terwijl de grafische industrie het moest hebben van de binnenlandse markt. De papierindustrie vergrootte haar omzetvolume op de exportmarkt met ruim 5 procent ten opzichte van een krappe 1,5 procent op de Nederlandse markt. In de grafische industrie was het volume op de exportmarkt juist ruim 8 procent minder tegen een volumestijging op de Nederlandse markt van vergelijkbare omvang.

Weer meer orders

Na een succesvol eerste kwartaal lag de waarde van de orderontvangsten in april opnieuw hoger dan in april van vorig jaar en wel bijna 4 procent. Over het eerste kwartaal van 2006 beschouwd hadden de orderontvangsten bijna 7 procent meer waarde dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder. Over de grafische industrie zijn geen ordergegevens beschikbaar.

Stijging verbruiksprijs papierindustrie gestopt

In april van 2006 betaalden producenten in de papierindustrie 5,5 procent meer voor grond- en hulpstoffen (verbruiksprijs) dan in de vergelijkbare maand in 2005. Sinds januari 2005 was er sprake van een opwaartse trend van de verbruiksprijs. De prijsstijging bereikte zijn hoogtepunt in februari van dit jaar toen ondernemers bijna 7 procent meer betaalden. Inmiddels ligt de verbruiksprijs al twee maanden op een lager niveau dan in de daaraan voorafgaande maand. Deze hogere kosten werden niet doorberekend in de afzetprijs die in april dit jaar vrijwel gelijk was een de afzetprijs van april vorig jaar.
In de grafische industrie lag de verbruiksprijs een krappe 1,5 procent hoger en de afzetprijs een krappe procent.

Iets minder productie

In april van 2006 was de gemiddelde dagproductie in de hele branche ruim 1 procent kleiner dan in de vergelijkbare maand van 2005. Dit is uitsluitend het gevolg van een verminderde productie in de grafische industrie. Vanaf oktober 2005 tot en met maart 2006 lag het volume van de gemiddelde dagproductie daar elke maand lager dan in dezelfde maand in het jaar daarvoor. In de papierindustrie was in deze maanden juist sprake van een grotere productie.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

In het vierde kwartaal van 2005 was het volume van de bruto toegevoegde waarde bijna 3 procent kleiner dan in hetzelfde kwartaal van 2004. Dat de twee daaraan voorafgaande kwartalen wel een groter volume noteerden kon niet verhelpen dat de balans over heel 2005 op een kleine min uitkwam. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in 2005 namelijk 0,5 procent kleiner dan in 2004.

Omzet, productie en prijzen (april 2003– april 2006)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (april 2003– april 2006)