Oordeel en verwachtingen: papier- en grafische industrie

De Conjunctuurtest van mei 2006 laat een diffuus beeld zien in de papier- en grafische industrie. De ondernemers ontvingen meer orders, maar ze waren hierover aanzienlijk minder te spreken. Voor de komende maanden verwachten de ondernemers een forse afname van de productie.

Meer orders, meer pessimisme

Van maart op april 2006 ontvingen de ondernemers meer orders. Vooral op de binnenlandse markt stegen de orderontvangsten fors. Niettemin waren de ondernemers aanzienlijk minder te spreken over de orderontvangsten. De index van de orderpositie liep iets terug naar 93,9 (juli 2000=100). Het oordeel over de orderpositie bleef nagenoeg onveranderd. Ook het oordeel over de voorraadpositie bleef gelijk.

Forse afname productie verwacht

Voor de maanden mei tot en met juli verwachten de ondernemers in de papierindustrie een forse toename van de productie. Daarentegen verwachten de drukkerijen juist een forse afname van de productie. De papierindustrie voorziet hogere prijzen, de drukkerijen gaan in de komende maanden uit van lagere afzetprijzen.

Bijna een kwart verwacht afname personeel

Bijna een kwart van de ondernemers verwacht een afname van de personeelssterkte in de komende maanden. Ruim zeven op de tien verwacht geen mutatie van het personeelsbestand.

Verwachting voor mei tot en met juli 2006,
saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Verwachting voor mei tot en met juli 2006