Vergrijzing en dynamiek van werknemers naar bedrijfstak

Sociaal-economische trends, 2e kwartaal 2006