Realisaties: papier- en grafische industrie

In maart van 2006 lag de omzet van de papier- en grafische industrie iets boven het niveau van maart in 2005. Een extra werkdag en prijsstijgingen in de grafische tak, hadden een positieve invloed op de omzet. Na verrekening van dat effect bleek dat het volume van de gemiddelde dagomzet (omzetvolume) in maart juist kleiner was. Ook de productie daalde iets. De ontwikkelingen over het hele eerste kwartaal van 2006 waren vergelijkbaar met die van maart: kleinere omzetvolumes en een afnemende productie.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(maart 2005 t.o.v. maart 2006)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Iets hogere omzet

De omzet van de papier- en grafische industrie lag in maart 2006 krap 1 procent boven het niveau van maart 2005. In de grafische industrie bleef de omzet vrijwel gelijk tegen een stijging van bijna 3 procent in de papierindustrie. De omzet werd in deze periode positief beïnvloed door een extra werkdag. In de grafische industrie stegen daarnaast ook de afzetprijzen op de buitenlandse markt. Na verrekening van deze invloeden bleek dat het omzetvolume juist kleiner was en wel 1,5 procent in de papier- en 5 procent in de grafische industrie. Op de exportmarkt was het omzetvolume van de grafische industrie zelfs 14 procent kleiner.

In de grafische industrie waren de ontwikkelingen over het hele eerste kwartaal van 2006 gelijk aan die van maart. Het omzetvolume was kleiner (bijna 4,5 procent) maar prijsstijgingen en extra werkdagen maakten dat de omzetdaling beperkt bleef tot een krappe procent. In de papierindustrie was het kwartaalbeeld stabieler. Het omzetvolume bleef vrijwel gelijk ten opzichte van een omzetstijging van ruim 2,5 procent.

Meer orders

De waarde van de orderontvangsten in de papierindustrie was in maart van dit jaar 8 procent hoger dan in maart van 2005. In de maanden daaraan voorafgaand lagen de orderontvangsten ook al hoger. Over de grafische industrie zijn geen ordergegevens beschikbaar.

Stijging verbruiksprijs papierindustrie gestopt

In maart van 2005 is de verbruiksprijs (kosten voor grond- en hulpstoffen) in de papierindustrie niet meer gestegen ten opzichte van de daaraan voorafgaande maand. Dit is voor het eerst sinds een lange periode van vrijwel ononderbroken prijsstijgingen. In februari van 2006 betaalden ondernemers bijna 7 procent meer voor grond- en hulpstoffen dan in dezelfde maand van 2005. In maart was dat een krappe 6,5 procent. Deze hogere onkosten werden niet doorberekend in de afzetprijs.

In de grafische industrie betaalden ondernemers in maart dit jaar bijna 2 procent meer voor grond en hulpstoffen dan in de vergelijkbare maand in 2005.

Minder productie

In maart van 2006 was de gemiddelde dagproductie in de hele branche ruim 1,5 procent kleiner dan in de vergelijkbare maand van 2005. Dit is uitsluitend het gevolg van een verminderde productie in de grafische industrie. Vanaf oktober 2005 tot en met februari 2006 lag het volume van de gemiddelde dagproductie daar elke maand lager dan in dezelfde maand in het jaar daarvoor. In de papierindustrie was in deze maanden juist sprake van een grotere productie.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

In het vierde kwartaal van 2005 was het volume van de bruto toegevoegde waarde bijna 3 procent kleiner dan in hetzelfde kwartaal van 2004. Dat de twee daaraan voorafgaande kwartalen wel een groter volume noteerden kon niet verhelpen dat de balans over heel 2005 op een kleine min uitkwam. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in 2005 namelijk 0,5 procent kleiner dan in 2004.

Omzet, productie en prijzen (maart 2003– maart 2006)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (maart 2003– maart 2006)