Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie

In februari 2006 heeft de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie meer omgezet dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. Daarnaast was de waarde van de orderontvangsten hoger. Opnieuw speelden prijsstijgingen hierin een grote rol. Het volume van de gemiddelde dagproductie (productievolume) was in februari vrijwel gelijk aan de overeenkomstige maand van 2005. In het vierde kwartaal van 2005 groeide het volume van de bruto toegevoegde waarde fors ten opzichte van het vierde kwartaal van 2004.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(februari 2006 t.o.v. februari 2005)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Omzet weer hoger

In februari 2006 was de omzet 16 procent hoger dan in dezelfde maand van 2005. Na verrekening van de hogere afzetprijzen bleek dat het volume van de gemiddelde dagomzet (omzetvolume) in deze maand tot een groei van ruim 1,5 procent beperkt bleef. Wel waren er verschillen in de volumeontwikkelingen op de binnen- en op de buitenlandse afzetmarkt. In eigen land groeide het volume met 16 procent terwijl op de exportmarkten het volume juist met bijna 6 procent daalde. Een volumestijging in eigen land en een daling van het exportvolume, werd ook in de aardolie-industrie en in de chemische industrie geconstateerd. De rubber- en kunststofindustrie vergrootte haar omzetvolume zowel op de binnen- als op de buitenlandse afzetmarkt.

Orderontvangst ook hoger in februari

In februari 2006 was de waarde van de orderontvangsten in de chemische industrie 17 procent hoger dan een jaar eerder. Al twee jaar lang is iedere maand de waarde van de orderontvangsten hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Duurdere olie stuwt prijzen op

De verbruiksprijzen lagen in februari 2006 bijna 30 procent boven die van februari 2005. In de aardolie-industrie was de gemiddelde verbruiksprijs zelfs 45 procent hoger maar in de chemische industrie en de rubber- en kunststofindustrie namen de prijzen minder sterk toe.

Hierdoor zijn in februari 2006 de afzetprijzen vooral in de aardolie-industrie gestegen en wel met ruim 30 procent. In de chemische industrie en de rubber- en kunststofindustrie zijn de prijsverhogingen van veel beperkter omvang.

Productievolume in februari groter

In februari 2006 wordt het beeld van de voorgaande zeven maanden niet voortgezet. In deze maanden was de productie telkens groter dan dezelfde maand van het voorgaande jaar. Maar in februari 2006 stokte de productie op nagenoeg hetzelfde niveau als in februari een jaar eerder.

Bruto toegevoegde waarde flink groter in het vierde kwartaal

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie is in het vierde kwartaal van 2005 bijna 6,5 procent groter dan in het vierde kwartaal van 2004. Het jaar 2005 kende geen goede start, want in het eerste kwartaal nam het volume van de bruto toegevoegde waarde nog met ruim 4,5 procent af. In het tweede kwartaal daalde het volume eveneens en wel met bijna 3,5 procent, terwijl in het derde kwartaal het volume van de bruto toegevoegde waarde juist met bijna 3,5 procent groeide. Daarmee kon 2005 worden afgesloten met een lichte groei van bijna 0,5 procent ten opzichte van 2004.

Omzet, productie en prijzen (januari 2003–februari 2006)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (januari 2003–februari 2006)