Oordeel en verwachtingen: voedings- en genotmiddelenindustrie

Uit de conjunctuurtest van maart 2006 blijkt dat het beeld in de voedings- en genotmiddelenindustrie de afgelopen maand verbeterd is. De ondernemers ontvingen iets meer orders en het oordeel over de orderpositie verbeterde licht. Voor de komende maanden verwachten de ondernemers een flinke toename van de productie. Daarnaast verwachten ze voor het eerst sinds lange tijd geen verdere afname van het personeelsbestand.

Toename buitenlandse orders

De orderontvangsten namen licht toe van januari op februari door een toename van de orders op de buitenlandse markt. De ondernemers bleven tevreden over de orderontvangsten. Over de orderpositie waren ze iets meer tevreden.

Forse toename productie verwacht

Voor de periode maart tot en met mei verwachten de ondernemers een flinke toename van de productie. De verwachte toename is groter dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. De productiestijging zal naar eigen zeggen gepaard gaan met hogere afzetprijzen.

Einde aan daling personeelssterkte

De ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie verwachten in de nabije toekomst per saldo een gelijkblijvend personeelsbestand. Het is de eerste keer sinds lange tijd dat in deze branche geen daling van de werkgelegenheid voorzien wordt.

Verwachting voor maart tot en met mei 2006,
saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Verwachting voor maart tot en met mei 2006