Oordeel en verwachtingen: papier- en grafische industrie

De Conjunctuurtest van februari 2006 laat een verbeterd beeld zien in de papier- en grafische industrie. De ondernemers ontvingen vrijwel evenveel orders, terwijl een daling van de orderontvangsten gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Daarnaast verbeterde de stemming over de orderontvangsten en orderpositie. Voor de komende maanden voorzien de ondernemers een sterke toename van de productie.

Meer orderontvangsten dan gebruikelijk, minder pessimisme

Van januari op februari 2006 ontvingen de ondernemers per saldo vrijwel evenveel orders. Gelet op de tijd van het jaar zou een daling van de orders verwacht mogen worden. De ondernemers waren minder pessimistisch over de orderontvangsten. Over de orderpositie is de ontevredenheid zelfs flink afgenomen. De index van de orderpositie verslechterde iets ten opzichte van vorige maand, toen het hoogste niveau in ruim vier jaar werd bereikt. De voorraadpositie is naar eigen zeggen iets verbeterd.

Flinke toename productie verwacht

Voor de periode maart tot en met mei verwachten zowel de drukkerijen als de ondernemers in de papierindustrie een forse toename van de productie. De drukkerijen verwachten dat dit gepaard gaat met lagere prijzen, de papierindustrie verwacht juist hogere prijzen.

Eén op zeven verwacht afname personeel

Eén op de zeven ondernemers verwacht een afname van de personeelssterkte in de nabije toekomst. Ruim viervijfde verwacht geen mutatie van het personeelsbestand.

Verwachting voor maart tot en met mei 2006,
saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Verwachting voor maart tot en met mei 2006