Monitor horeca vierde kwartaal 2005

Omzetvolume horeca opnieuw hoger

In het vierde kwartaal van 2005 heeft de horeca 4,2 procent meer omgezet dan in dezelfde periode vorig jaar.

Gecorrigeerd voor prijsstijgingen nam het omzetvolume in het vierde kwartaal met 2,4 procent toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2004. Dit is het derde kwartaal op rij dat het omzetvolume toeneemt. Over heel 2005 namen de bestedingen in de horeca toe met 1 procent. Vanaf 2001 tot en met 2004 kende de horeca nog ieder jaar volumedalingen.

Omzet- en volumeontwikkeling horeca

Omzet- en volumeontwikkeling horeca

Gemiddelde prijsstijging in de horeca

De prijzen in de horeca zijn in het vierde kwartaal van 2005 met 1,8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Over heel 2005 bedroeg de prijsstijging 1,7 procent. Hiermee is de prijsontwikkeling van de horeca op hetzelfde niveau uitgekomen als de algemene inflatie in Nederland.

Prijsontwikkeling 1e kwartaal 2001 – 4e kwartaal 2005

Prijsontwikkeling 1e kwartaal 2001 – 4e kwartaal 2005

Omzetgroei bij hotels

Bij de hotels, inclusief pensions en conferentieoorden, nam de omzet in het vierde kwartaal van 2005 met 4,3 procent toe. Op jaarbasis bedroeg de omzetstijging ruim 3 procent. Dit was voor het eerst sinds 2 jaar van omzetdalingen. Vooral de laatste twee kwartalen van 2005, met een gemiddelde omzetgroei van meer dan 4 procent, hebben bijgedragen aan deze ontwikkeling.

Omzetindex en -ontwikkeling hotels

Omzetindex en -ontwikkeling hotels

Hoogste omzetgroei bij restaurants

De omzet van de restaurants nam in het vierde kwartaal van 2005 met 5,7 procent toe in vergelijking met het vergelijkbare kwartaal een jaar eerder. Zij realiseerden hiermee de hoogste omzettoename van alle onderscheiden branches in de horeca. De prijzen stegen met 1,6 procent. Per saldo kwam het omzetvolume 4 procent hoger uit dan in het vierde kwartaal van 2004. Over heel 2005 namen de bestedingen bij de restaurants met 1,5 procent toe.

Omzetindex en volumeontwikkeling restaurants

Omzetindex en volumeontwikkeling restaurants

Ook cafetaria’s in de plus

De omzet van de cafetaria’s nam in het vierde kwartaal van 2005 met 4,4 procent toe in vergelijking met dezelfde periode in 2004. Gecorrigeerd voor prijsstijgingen groeide het omzetvolume 2,7 procent.
In de eerste twee kwartalen van 2005 schreven de cafetaria’s nog negatieve omzetcijfers. Mede hierdoor nam de omzet over heel 2005 slechts 1,4 procent toe. Na verrekening van prijsinvloeden bleek dat er sprake was van een volumedaling van 0,5 procent ten opzichte van 2004.

Omzetindex en volumeontwikkeling cafetaria’s

Omzetindex en volumeontwikkeling cafetaria’s

Omzetvolume cafés licht afgenomen

De omzet van de cafés nam in het laatste kwartaal van 2005 met 1,9 procent toe ten opzichte van het hetzelfde kwartaal van 2004. De prijzen stegen echter 2,2 procent. Na verrekening daarvan kwam het omzetvolume in het vierde kwartaal 0,3 procent lager uit dan in dezelfde periode in 2004. Mede door de bovengemiddelde omzetstijgingen in het tweede en derde kwartaal konden de cafés het jaar 2005 afsluiten met een omzettoename van 2,3 procent. Omdat de prijzen met 2 procent stegen, resteerde een bescheiden toename van het omzetvolume over heel 2005 van 0,3 procent.

Omzetindex en volumeontwikkeling cafés

Omzetindex en volumeontwikkeling cafés