Realisaties: papier- en grafische industrie

De omzet van de papier- en grafische industrie was in december 2005 lager dan in december 2004. Dit heeft vooral te maken met twee werkdagen minder. Gecorrigeerd hiervoor en voor de prijsontwikkeling was het volume van de gemiddelde dagomzet juist groter dan in december 2004. Daar staat tegenover dat het volume van de gemiddelde dagproductie iets kleiner was. De verbruiksprijs is in december van het voorbije jaar iets gestegen terwijl de afzetprijs nagenoeg op hetzelfde niveau bleef als in december 2004.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(december 2005 t.o.v. december 2004)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Omzet stabiel in 2005

In december 2005 bleef de omzet in de papier- en grafische industrie ruim 5,5 procent achter bij die van december 2004. Vooral op de buitenlandse markt was het omzetverlies, namelijk 11 procent, aanzienlijk. De omzetresultaten zijn negatief beïnvloed doordat december 2005 twee werkdagen minder had dan december 2004. Als het werkdageffect wordt verrekend in het omzetcijfer, blijkt dat het volume van de gemiddelde dagomzet juist met 3,5 procent is toegenomen. In beide bedrijfstakken, de papierindustrie (bijna 8 procent) en de grafische industrie (bijna 1,5 procent) nam het omzetvolume toe.

De omzetuitkomsten over het vierde kwartaal en het jaar 2005 laten ten opzichte van elkaar vrijwel hetzelfde beeld zien. De branche zag het volume van de gemiddelde dagomzet licht toenemen. Deze omzetgroei komt vooral vanwege een hogere afzet op de thuismarkt. In de onderliggende bedrijfstakken zijn wel verschillen zichtbaar. De papierindustrie heeft, met een stijging van de gemiddelde dagomzet van bijna 5,5 procent, een goed vierde kwartaal afgesloten. Het jaar 2005 kende geen goede start want in de eerste helft werden nog omzetverliezen geleden. Door een beter derde en vierde kwartaal werd 2005 uiteindelijk afgesloten met een groei van ruim 1,5 procent. In het vierde kwartaal en over heel 2005 werden in de grafische industrie op de buitenlandse markt verkoopverliezen geleden van respectievelijk 12 en 14 procent. Op het voor deze bedrijfstak zo belangrijke binnenlandse afzetgebied werd een bescheiden omzettoename waargenomen zowel in het vierde kwartaal (1,5 procent) als in het jaar 2005 (bijna 3 procent).

Meer orders in december

De waarde van de orderontvangsten in de papierindustrie was in 2005 bijna 5,5 procent hoger dan in december 2004. Ook het vierde kwartaal werd in de plus afgesloten (ruim 1 procent). Omdat vooral in de eerste vijf maanden van 2005 de orderontvangsten beduidend minder waren, was over geheel 2005 de waarde van de orderontvangsten bijna 2,5 procent lager. Over de grafische industrie zijn geen ordergegevens beschikbaar.

Afzetprijs stabiel

In de branche was de afzetprijs in december 2005 vrijwel gelijk aan die van december 2004. Ook in het vierde kwartaal en het jaar 2005 is in de branche als geheel en in de onderliggende bedrijfstakken weinig beweging in de afzetprijs waargenomen.

In de papierindustrie was de verbruiksprijs in december ruim 6 procent hoger dan in december 2004. Ook het vierde kwartaal (bijna 5,5 procent) en het jaar 2005 (ruim 3 procent) werden afgesloten met een hogere verbruiksprijs dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De ondernemers in de grafische industrie hebben in het vierde kwartaal van 2005 iets meer betaald voor hun grond- en hulpstoffen en halffabrikaten, maar op jaarbasis bleef de verbruiksprijs nagenoeg gelijk aan die van 2004.

Gemiddelde dagproductie kleiner in december

De branche heeft in december het volume van de gemiddelde dagproductie zien afnemen met bijna 1,5 procent. Ook in het vierde kwartaal bleef het productievolume met bijna 2 procent achter bij dat van 2004. Over geheel 2005 was de gemiddelde dagproductie in de papierindustrie vrijwel even groot als die van 2004.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

In het derde kwartaal van 2005 was, net zoals in het tweede kwartaal, het volume van de bruto toegevoegde waarde ongeveer 2 procent groter dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. Hierdoor was er in 2005 weer sprake van een niveaustijging na een langere periode van niveaudalingen.

Omzet, productie en prijzen (oktober 2002– december 2005)
(3-maands voortschrijdend gecentreerd gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (oktober 2002– december 2005)