Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie heeft in december 2005 aanzienlijk meer omzet geboekt dan in december 2004. Ook het volume van de gemiddelde dagomzet kwam hoger uit dan een jaar eerder. Vooral in eigen land was sprake van een flink hogere omzet. De verbruiksprijs en afzetprijs waren in december 2005, mede door de hogere prijs van ruwe olie, hoger dan het jaar daar voor. Het volume van de gemiddelde dagproductie was beduidend groter dan in die laatste maand van 2004.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(december 2005 t.o.v. december 2004)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Omzet blijft ook in december toenemen

In december 2005 was de omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie 21 procent hoger dan in december 2004. Het omzetresultaat werd in die maand enigszins getemperd doordat december 2005 twee werkdagen minder had dan dezelfde maand een jaar eerder. Daar staat tegenover dat ook in december de afzetprijs hoger was dan in de vergelijkbare maand een jaar eerder. Als het werkdag- en prijseffect met de omzet verrekend worden, resteert het volume van de gemiddelde dagomzet. Dit omzetvolume was in december 15 procent groter dan in december 2004. Vooral in het binnenland was het volume van de gemiddelde dagomzet fors groter. Mede door goede resultaten in de aardolie-industrie en in de chemische industrie was het volume van de gemiddelde dagomzet op de thuismarkt ruim 30 procent groter. Op de buitenlandse markt bleef de groei van het omzetvolume beperkt tot 6 procent.

Over het hele jaar 2005 was het volume van de gemiddelde dagomzet bijna 2 procent groter dan in 2004. Vooral de aardolie-industrie heeft hierin flink bijgedragen. In deze bedrijfstak groeide het omzetvolume met bijna 10 procent. Dit positieve resultaat komt geheel voor rekening van hogere verkopen op de binnenlandse markt (+ 22 procent). Buiten onze landsgrenzen was in 2005 de omzet van de aardolie-industrie in 2005 nagenoeg gelijk aan die van het jaar daar voor.

Toename orderontvangsten in december

De waarde van de orderontvangst in de chemische industrie was in december van het voorbije jaar ruim 3 procent hoger dan in december 2004. In het vierde kwartaal van 2005 konden de ondernemers in deze bedrijfstak bijna 7 procent hogere orderontvangsten noteren dan in het vergelijkbare kwartaal van 2004. Omdat de orderontvangsten in de chemische industrie ook in de eerste drie kwartalen hoger waren, werd over het hele jaar 2005 een toename gemeten van ruim 9 procent.

Prijzen blijven stijgen

In december 2005 was de afzetprijs van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie 15 procent hoger dan in dezelfde maand van 2004. De verbruiksprijs lag beduidend hoger, namelijk ruim 30 procent. De sterk gestegen olieprijs is hier van grote invloed op. De prijs van een vat North Sea Brent olie piekte op 30 augustus 2005 tot een record van bijna $68. Daarna volgde een daling tot ruim $53 (29 november 2005). Op het moment van schrijven, 7 februari 2006, wordt een vat North Sea Brent olie verhandeld voor ruim $64. Deze ontwikkelingen hebben in 2005 geleid tot een verbruiksprijs die 22 procent hoger was dan in 2004. De ontwikkeling van de afzetprijs (+ 15 procent) kon in 2005 geen gelijke tred houden met de verbruiksprijs.

Productie in vierde kwartaal flink groter

In december was het volume van de gemiddelde dagproductie ruim 9 procent groter dan in de overeenkomstige maand van 2004. Het productievolume bleef in de eerste helft van 2005 nog bijna 3,5 procent achter bij dat van een jaar daar voor. Het derde en vierde kwartaal waren een stuk beter. Toen was de productie respectievelijk ruim 3 procent en ruim 6,5 procent groter. Uiteindelijk kon over geheel 2005 een bescheiden plus (ruim 0,5 procent) genoteerd worden.

Bruto toegevoegde waarde groter in het derde kwartaal

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie is in het derde kwartaal van 2005 bijna 3 procent groter dan in het derde kwartaal van 2004. Het jaar 2005 kende geen goede start, want in het eerste kwartaal nam het volume van de bruto toegevoegde waarde nog met ruim 5,5 procent af. In het tweede kwartaal daalde het volume eveneens en wel met ruim 3 procent. In 2004 was er echter nog sprake van een gemiddelde stijging van het volume van de bruto toegevoegde waarde met een kleine 2 procent.

Omzet, productie en prijzen (oktober 2002– december 2005)
(3-maands voortschrijdend gecentreerd gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (oktober 2002– december 2005)