Het nieuwe zorgverzekeringsstelsel en de consumentenprijsindexcijfers