Oordeel en verwachtingen: voedings- en genotmiddelenindustrie

Uit de conjunctuurtest van januari 2006 blijkt dat het beeld in de voedings- en genotmiddelenindustrie de afgelopen maand nauwelijks gewijzigd is. Er zijn evenveel orders ontvangen en het oordeel over de orderontvangsten is niet veranderd. Voor de komende maanden verwachten de ondernemers vrijwel geen verandering van de productie.

Evenveel orders, stemming onveranderd

Van november op december ontvingen de ondernemers per saldo vrijwel evenveel orders. Op de binnenlandse markt werden weliswaar iets meer orders ontvangen, maar dit is gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Op de buitenlandse markt wijzigde het aantal ontvangen orders nagenoeg niet. Het oordeel over de orderpositie is eveneens niet veranderd.

Bezettingsgraad voor het eerst sinds twee jaar gestegen

De bezettingsgraad steeg voor het eerst sinds twee jaar en kwam in januari uit op 81,5 procent. De ondernemers zagen hun concurrentiepositie binnen de EU iets verbeteren en buiten de EU iets verslechteren. Op de binnenlandse markt veranderde hun concurrentiepositie in het afgelopen kwartaal vrijwel niet. Nog maar één op de veertien ondernemers ondervond productiebelemmeringen in het vierde kwartaal van 2005.

Gelijke productie verwacht

Voor het eerste kwartaal van 2006 verwachten de ondernemers vrijwel geen verandering van de productie. Ook de afzetprijzen en de afzet naar het buitenland zal volgens de ondernemers nauwelijks wijzigen.

Eén op zeven verwacht afname personeel

Bijna één op de zeven ondernemers verwacht een afname van het personeelsbestand in het eerste kwartaal van 2006. Dit aandeel is al een aantal maanden op rij constant.

Verwachting voor januari tot en met maart 2006,
saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Verwachting voor januari tot en met maart 2006