Regionale verschillen in de vruchtbaarheid van autochtonen en allochtonen

2-1-2006 12:30

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2005