Regionale verschillen in de vruchtbaarheid van autochtonen en allochtonen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2005