Monitor uitzendbranche derde kwartaal 2005

Omzet uitzendbranche op hoogste niveau sinds 1999

De omzet van de uitzendbranche is opnieuw gestegen. In het derde kwartaal van 2005 lag de seizoengecorrigeerde omzet bijna 2,5 procent boven de omzet van het kwartaal daaraan voorafgaand. De omzet stijgt al sinds het tweede kwartaal van 2004 en is daardoor uitgekomen op het hoogste niveau sinds 1999. De omzet lag in het derde kwartaal van 2005 zo’n 15 procent hoger dan gemiddeld in 2000.

Omzet seizoengecorrigeerd
Ontwikkelling: t.o.v. de voorgaande periode (%)

Omzet seizoengecorrigeerd

Nu ook duidelijke stijging uren fase B en C

Het aantal uitzenduren steeg in het derde kwartaal met 3 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, zowel in fase A als in fase B en C (zie toelichting). De uren fase A lagen in het derde kwartaal van 2005 bijna 15 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2004. De uren fase B stegen in deze periode met 8 procent. Met uitzondering van het eerste kwartaal van 2005 vertonen de uren fase A al sinds het eerste kwartaal van 2004 een opwaartse trend. De toename van de uren fase B en C zette een jaar later in, vanaf het eerste kwartaal van 2005. Inmiddels is ook sprake van een duidelijke stijging van de uren in fase B en C.

Uren naar fase

Uren naar fase

Licht herstel werkgelegenheid

Niet alleen in de uitzendbranche gaat het goed. Op de Nederlandse arbeidsmarkt in zijn geheel is voor de tweede keer sinds het begin van 2003 van kwartaal op kwartaal sprake van een lichte banengroei. Voor seizoenseffecten gecorrigeerd nam het aantal banen van werknemers in het derde kwartaal van 2005 met 7 duizend toe. Daarmee zet het lichte herstel van de werkgelegenheid door.

Het herstel van de werkgelegenheid is niet louter het gevolg van de toename van uitzendwerk. Ook in de gezondheidszorg, de computerservicebureaus, de reclamebureaus en de economische dienstverlening gaat het beter met de werkgelegenheid.