Oordeel en verwachtingen: textiel-, kleding- en lederindustrie

De Conjunctuurtest van december 2005 laat een licht verbeterd beeld zien in de textiel-, kleding- en lederindustrie. Er werden iets meer orders ontvangen en de ondernemers waren ook minder ontevreden over de orderpositie en orderontvangsten. Voor de komende maanden verwachten de ondernemers vrijwel geen verandering van de productie.

Iets meer orders, minder pessimisme

Van oktober op november ontvingen de ondernemers iets meer orders door een toename van de binnenlandse orders. Het oordeel over de orderpositie verbeterde en ook het pessimisme over de orderontvangsten nam in november licht af. De index van de orderpositie liep ruim twee indexpunten terug naar 79,3 (juli 2000=100). Ook het oordeel over de voorraad gereed product verslechterde iets.

Hogere afzetprijzen verwacht

De ondernemers verwachten voor december tot en met februari vrijwel geen verandering van de productie. De stabilisatie van de productie zal volgens hen gepaard gaan met hogere afzetprijzen.

Nog maar één op acht verwacht afname personeelNog maar één op de acht ondernemers verwacht in de nabije toekomst in het personeelsbestand te moeten snijden. Dit aandeel is al lange tijd niet meer zo laag geweest. Er zijn al geruime tijd bijna geen ondernemers die een toename van het personeelsbestand verwachten.

Verwachting voor december 2005 tot en met februari 2006,
saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Verwachting voor december 2005 tot en met februari 2006