Determinanten van de afzetprijzen van de Nederlandse industrie